Op het gebruik van de website www.mio-home.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van de website van Mio Home, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Mio Home streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.

Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Mio Home niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mio Home aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Mio Home en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Mio Home garandeert niet dat de aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd, door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Mio Home te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden en sociale media. Mio Home heeft geen invloed op websites van derden en sociale media en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Mio Home aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden en sociale media.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Mio Home zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Mio Home daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.